Które państwa wydają najwięcej pieniędzy na militaria?

Wydatki na militaria od wieków są bardzo ważnym komponentem budżetu każdego państwa. Utrzymywane są one także w czasach pokoju, aby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo na ewentualny okres wojny. Mimo że obecnie na świecie toczy się relatywnie niewiele konfliktów zbrojnych, zdecydowana większość krajów utrzymuje własną armię. Świadczyć ona może także o potędze państwa – nadal w wielu regionach naszego globu żołnierze pełnią swego rodzaju funkcję reprezentatywne – potężne parady mają świadczyć o sile i wielkości.

Które państwa wydają najwięcej?
Według danych opracowanych przez Stockholm International Peace Research Institute w 2020 roku zdecydowanie najwięcej na zbrojenia wydają Stany Zjednoczone – mowa o zawrotnej kwocie 732 miliardów dolarów! Stanowi to aż 3,4% produktu krajowego brutto całych USA, a jest to przecież obecnie największa gospodarka świata. Stany Zjednoczone utrzymują potężną ilościowo armię, opłacają jej stałe szkolenia udoskonalające i cały czas pracują nad kolejnymi nowinkami technologicznymi. Żołnierze USA angażują się w konflikty zbrojne na całym świecie: obecni byli w Iraku czy też Afganistanie. Są główną siłą militarną NATO, największego światowego sojuszu. Można zadać sobie jednak pytanie czy USA nie wydają na zbrojenia zbyt dużo publicznych środków, zwłaszcza, że w państwie tym nie funkcjonuje państwowa służba zdrowia.

Kto jeszcze wydaje dużo na militaria?
Na drugim miejscu w rankingu wydających na militaria znajdują się Chiny. Jest to jednak suma znacznie mniejsza od amerykańskiej i wynosi 261 miliardów dolarów. Liczba ta nie może dziwić: Chiny są największym pod względem liczby ludności państwem świata. Azjatycki kolos również aspiruje do miana światowego supermocarstwa, a więc hojnie przeznacza państwowe pieniądze na nowoczesną armię. Trzecie miejsce, ze znacznie mniejszą już kwotą, zajmują Indie – jest to 71 miliardów dolarów. Kraj liczy sobie ponad miliard mieszkańców, więc kwota ta nie może być uznawana za przesadnie wysoką, a raczej dopasowaną do potrzeb obronnych Hindusów. Pierwszym krajem poza podium jest największy militarny przeciwnik USA – Rosja. Nasz północny sąsiad przeznacza na zbrojenia 65 miliardów dolarów, co stanowi aż 4% rosyjskiego PKB. Kraj Putina bardzo stara się nie odbiegać jakościowo od nowoczesnych rozwiązań amerykańskich i również inwestuje w militaria wyjątkowo duże kwoty. Piąte miejsce według cytowanego źródła zajmuje natomiast Arabia Saudyjska – 62 miliardów dolarów. Naftowy gigant i jedna z ostatnich monarchii absolutnych na świecie przeznacza na obronę swojego terytorium bardzo duże środki pieniężne. Staje się to możliwe dzięki ogromnym zyskom, jaki państwo czerpie z przemysłu ropowego.

Kto znajduje się na dalszych pozycjach?
Kolejne miejsce w rankingu, a więc szóste, zajmuje pierwszy członek Unii Europejskiej – Francja (50 miliardów dolarów). Ciężko doświadczona w czasie II wojny światowej republika wiele publicznych środków inwestuje w zbrojenia, aby mieć pewność, że nigdy nie wpadnie po raz kolejny w mroczne sidła obcej okupacji. Następne miejsca zajmują kolejne państwa europejskie: Niemcy (49,3 miliardów dolarów) oraz Wielka Brytania (48,7 miliardów dolarów), wydają więc na militaria porównywalne kwoty co Francuzi, przy jednak większej ilości mieszkańców. Dziewiąte miejsce zajmuje Japonia (47,6 miliardów dolarów), a czołową dziesiątkę zamyka stale zagrożona przez swojego sąsiada z północy, Korea Południowa (43,9 miliardów dolarów).