Polskie sanktuaria: z wizytą w kolegiacie w Łasku

Łask

Kto chce poznać najciekawsze zabytki sztuki sakralnej województwa łódzkiego, ten koniecznie powinien odwiedzić Łask – miasto wyjątkowe z kilku względów. Piękna okolica, ciekawa historia, a przede wszystkim kolegiata, której wnętrze może oczarować każdego – oto powody, dla których warto odwiedzić tę miejscowość. Dlaczego to miasto będzie tak ciekawym celem wycieczki dla każdego miłośnika sztuki sakralnej?

Z kart historii: dzieje sanktuarium w Łasku

Łask i tutejsza kolegiata to wyjątkowy punkt na mapie Polski. To miejsce, które może oczarować nie tylko pielgrzymów, ale i tych, którzy w czasie wycieczki po kraju chcą ujrzeć miejsca mogące się pochwalić ciekawą przeszłością. Warto przecież pamiętać, że kolegiata łaska to nie tylko cenne dzieła sztuki i piękna architektura, ale przede wszystkim historia. Jakie wydarzenia w dziejach tutejszego sanktuarium okazują się wyjątkowo ważne?

Bez wątpienia ważnym wydarzeniem było erygowanie parafii w Łasku w 1366 roku oraz wzniesienie obecnego kościoła w latach 1517 – 1523. To właśnie w tym czasie w miejscu poprzedniej świątyni powstała większa, murowana budowla, będąca ciekawym przykładem stylu gotyckiego. Fundatorem nowej świątyni był jeden z ważniejszych obywateli miasta, Jan Łaski – człowiek pełniący wówczas funkcję arcybiskupa gnieźnieńskiego. W drugiej połowie XVII wieku kolegiata została powiększona o kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej, a w początkach XVIII wieku dobudowano do niej kaplicę świętej Anny.

W połowie XVIII wieku kościół zostaje zniszczony przez pożar, a w trakcie odbudowy nadane zostają mu formy typowe dla sztuki barokowej. W 2005 roku ustanowiono tu sanktuarium, a jednocześnie dokonano uroczystej koronacji płaskorzeźby Matki Bożej Łaskiej z Dzieciątkiem. To wydarzenie sprawiło, że pielgrzymki i wycieczki jeszcze chętniej zaczęły odwiedzać tę kolegiatę. Jest ona bez wątpienia miejscem ciekawym – nie tylko dla wiernych, ale i dla tych, którzy lubią zabytki sakralne i unikalne dzieła sztuki. Co można zatem zobaczyć w kościelnym wnętrzu?

Interesujące zabytki historyczne i ciekawe wydarzenia z zamierzchłych epok opisuje też strona www.wklobucku.pl.

Kolegiata w Łasku: niezwykła skarbnica dzieł sztuki sakralnej

Miłośnicy sztuki sakralnej wizyty z łaskiej kolegiacie z pewnością żałować nie będą. Uwagę przyciąga tu m. in. rokokowy ołtarz główny, w którym znajduje się obraz św. Michała Archanioła otoczony pięknymi rzeźbami aniołków. Ołtarze boczne również mają się czym pochwalić. W jednym z nich można zobaczyć XVIII-wieczny obraz Świętej Rodziny, w drugim – rzeźby św. Wawrzyńca i Zakonnicy. Srebrna trumienka na relikwie św. Juliana, pochodząca z XVIII wieku oraz przywieziona z Rzymu przez arcybiskupa Łaskiego alabastrowa płaskorzeźba Najświętszej Marii Panny z XV wieku – oto kolejne atrakcje, których w trakcie zwiedzania łaskiej kolegiaty nie można pominąć.

Łask to ciekawe miasto, które może się pochwalić ciekawym i chętnie odwiedzanym przez pątników sanktuarium. Możliwość jego zwiedzenia to dla wielu turystów nie lada gratka oraz ważny punkt w programie wycieczki, której głównym celem jest lepsze poznanie zabytków sakralnych województwa łódzkiego.