Czym jest niewolnictwo? – opis zjawiska społecznego

Niewolnictwo jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że pewna grupa ludzi stanowi własność innych ludzi, którzy mogą nimi dobrowolnie rozporządzać.

Niewolnictwo – główne informacje i daty

Niewolnik nie posiada osobistych praw i jest własnością drugiej osoby. Należy wiedzieć, że niewolnictwo datuje się od czasów prehistorycznych. Jako instytucja społeczna i ekonomiczna rozpoczęło się w czasach, kiedy ludzie zajęli się osiadłym rolnictwem. Znane w Chinach za czasów dynastii Shang (około 1766-1122 lub 1027 p. n.e.) i w starożytnym Egipcie. Opisane w babilońskim „Kodeksie Hammurabiego” (około 1792-1750 p. n.e.) i w „Biblii”. Praca niewolnicza stała się powszechna w Grecji i Rzymie. Niewolnicy rekrutowali się spośród zdobytych jeńców, rodzili się z niewolonych rodziców lub byli kupowani.

Kiedy imperium rzymskie ostatecznie upadło, niewolnictwo wciąż trwało w krajach arabskich i w Europie Środkowej, gdzie wielu Słowian zastało schwytanych i zabranych jako niewolnicy do Niemiec. Historycznie społeczności posiadaczy niewolników to między innymi: imperium osmańskie, chanat krymski, imperium inkaskie (Peru) i sułtanaty Sokoto oraz Hausa (Nigeria). Należy także wiedzieć, że narody środkowoazjatyckie, takie jak Kazachowie, Mongołowie i różne grupy tureckie, również trzymały niewolników, podobnie jak część szczepów północnoamerykańskich Indian (np. Komancze).

Podczas podbojów kolonialnych Hiszpanii, Portugalii i Anglii w XVI-XVIII i na amerykańskim Południu w XVII-XIX wieku, niewolnictwo było podstawą ekonomii rolnej. Miliony Murzynów sprzedawano do pracy na plantacjach w obu Amerykach. Pomimo dużej śmiertelności niewolników zyski z handlu nimi były ogromne. Warto wiedzieć, że niewolnictwo zostało zakazane w Wielkiej Brytanii i jej posiadłościach w 1833 roku, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) po zakończeniu wojny secesyjnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, to sprawdź artykuł o tym dlaczego niewolnictwo podzieliło USA i doprowadziło do wojny.

Natomiast uregulowania prawne dotyczące niewolnictwa zwarte są między innymi w. Deklaracji praw człowieka, Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, podpisanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).